Na świętego Mikołaja czeka dzieci cała zgraja - 2017-12-12

„Drogi Święty Mikołaju,
który mieszkasz gdzieś tam w niebie,
nie zapomnij o Twoim dziecku,
które modli się do Ciebie.
I gdy będziesz innym dawał,
Ślicznych paczek tak bez liku,
To i jedną małą paczkę,
Na moim połóż stoliku.”

   Święty Mikołaj jest postacią historyczną i ulubionym świętym wiernych kościoła wschodniego jak i zachodniego. Powszechnie uważany za patrona kupców, pasterzy, żeglarzy, bankierów, więźniów, panien bez posagu, a szczególnie dzieci, którym rozdaje prezenty. W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem świętego zapomóg i stypendiów dla najuboższych uczniów. Zwyczaj ten przeniknął do rodzin w postaci rozdawania prezentów dzieciom. Do Polski dotarł z Niemiec po I wojnie światowej.

    Dnia 6 grudnia w naszej szkole mamy przygotowały dla wszystkich dzieci Zespołu niespodziankę w formie przedstawienia teatralnego pod tytułem „Sierotka Marysia            w krainie baśni - w poszukiwaniu Świętego Mikołaja”. Atutem inscenizacji były barwne stroje postaci oraz przekonująca gra wszystkich mam, które bardzo poważnie potraktowały aktorskie zadanie.

  Szczęśliwie odnaleziony Święty Mikołaj, w tym roku jako profilaktyczny rozdawał  wszystkim zgromadzonym dzieciakom słodkie upominki. Poprzez swoją wizytę uświadomił wszystkim wartość dzielenia się z innymi tym, co mamy.  

     

  Wśród przedszkolaków  był oczekiwany z największą radością. Najmłodsze dzieci, pokonując obawy, rozmawiały z Mikołajem oraz  odbierały przyniesione przez niego prezenty. 

plan lekcji

Certyfikaty