Narkotyki mnie nie kręcą - 2017-12-06

    W dniu 5 grudnia rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Plastyczny, który stanowił podsumowanie kampanii informacyjnej prowadzonej w naszej szkole Pod hasłem: „Narkotyki mnie nie kręcą”.  W ramach zadań Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest realizowana profilaktyka  polegająca na promocji zdrowia i zapobieganiu zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat zagrożeń wynikających  z ryzykownych zachowań.            W zmaganiach konkursowych udział wzięli zainteresowani uczniowie z klas młodszych        i starszych. Wszyscy autorzy prac otrzymali słodkie nagrody.

   Profilaktyka jest rozumiana jako wspieranie człowieka w rozwoju, chronienie przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się niebezpieczeństwa ma na  celu powstrzymanie dziecka, przed  podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących jego rozwój, określanych jako zachowania ryzykowne.

 To przesłanie towarzyszyło happeningowi pod hasłem: „Sąd nad nałogami” przygotowanemu przez uczniów klas starszych. Przewód sądowy ujawnił całą prawdę        o nałogach. Przemowy oskarżenia oraz obrony, relacje świadków opisujących skutki złych nawyków podziałały na wyobraźnię widzów.

    Widzowie mogli uświadomić sobie jak niebezpieczne i podstępne są mechanizmy uzależnienia i jak trudno podnieść się z pułapki nałogów. O wiele lepiej funkcjonują ci, którzy nie pozwolili sobie na lekkomyślne eksperymenty z substancjami uzależniającymi.

plan lekcji

Certyfikaty