Projekt : Kompetencje przyszłości – rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa - 2017-12-28

 

 

         Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Uściu Solnym         od 01.09.2017r do 31.12.2018r. realizuje projekt  „Kompetencje przyszłości – rozwój         i doposażenie szkół Gminy Szczurowa” w ramach  „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

   Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych  w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK oraz wzrost kompetencji cyfrowych nauczycieli i nauczania metodą eksperymentu.

   W ramach projektu szkoła realizuje zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające         z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki.

   Placówka otrzymała sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych na kwotę 33 763,-zł. W bieżącym roku otrzyma nową pracownię informatyczną. Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych wycieczek o charakterze badawczo-naukowym do Warszawy oraz w Pieniny. Ma to na celu rozbudzanie aktywności poznawczej poprzez obserwację w praktyce zjawisk przyrodniczych i procesów naukowych. Do realizacji zajęć wykorzystywane są materiały edukacyjne zakupione         w ramach projektu.

plan lekcji

Certyfikaty