Aktywna tablica - 2017-12-18

    Publiczna Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica", pozyskała monitor interaktywny z komputerem za łączną kwotę 17500,-zł.

  Założeniem tego programu jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, upowszechnianiu innowacji pedagogicznych, wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły.

    Realizacja programu pozwoli  rozwijać umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się technologią, poszerzać wiedzę z zakresu nowych metod nauczania, ale także istotnie wpłynie na schematy myślenia pedagogów. Idąc z duchem czasu, rolą nauczyciela jest  bycie doradcą, przewodnikiem, który wskazuje jak i gdzie poszukiwać informacji. Stąd istotną częścią  działań programowych będzie rozwijanie w uczniach myślenia komputacyjnego i samodzielności w uczeniu się, przedstawienie przykładów wykorzystania Internetu jako dostępnego dla wszystkich źródła wiedzy, wskazanie uczniom możliwości uczenia się w każdym miejscu (nie tylko w warunkach szkolnych)  oraz włączenie działań edukacyjnych ponad fizyczną przestrzeń szkoły.

     Wprowadzenie do zajęć atrakcyjnych dla uczniów bodźców, na przykład: wyświetlanie materiałów audiowizualnych, stron internetowych, blogów, podcastów, dowolnych plików komputerowych i prezentacji pomoże uczniom w zrozumieniu, tego, czego się uczą. Ożyją również podręczniki, którym towarzyszą specjalne wersje monitora interaktywnego. Przewagą interaktywnych urządzeń jest możliwość zaznaczania, podkreślania, czy oznaczania obiektów pojawiających się na ekranie, co aktywizuje wszystkich uczniów, sprawia, że odważnie i chętnie podejmują oni wyzwania, a szkołę czyni bardziej inspirującą.

    Zakupiony w ramach programu monitor interaktywny jest cennym narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zajęciach, promowania szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i współpracy między nauczycielami,  przyczyni się do rozwinięcia kompetencji uczniów, wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli, a w efekcie do poprawy jakości kształcenia.

plan lekcji

Certyfikaty