Kochamy was wszystkich - 2018-01-26

    Każdy zna przysłowie, że dziadkowie to osoby, które mają srebrne włosy i złote serce, dlatego zajmują tak ważne miejsce w rodzinach i społeczeństwie. W dniach 19 i 23 stycznia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Uściu Solnym odbyły się  uroczyste spotkania o charakterze integracyjno - profilaktycznym, na które zostali zaproszeni: Babcie, Dziadkowie oraz Seniorzy z naszej miejscowości.

 

   Dyrektor Zespołu, Pani Agnieszka Słowik serdecznie powitała zgromadzonych Seniorów, jak również zaproszonych gości : Pana Kazimierza Tyrchę, Przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa, Pana Mariana Zalewskiego, Wójta Gminy Szczurowa,  ks. Alberta Urbasia, proboszcza parafii Uście Solne, Pana Jana Misiorowskiego, Radnego Gminy Szczurowa  oraz Panią Teresę Plebańczyk, emerytowaną pracownicę biblioteki publicznej w naszej miejscowości.

   Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Pan Kazimierz Tyrcha, Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa oraz Pan Marian Zalewski, Wójt Gminy Szczurowa złożyli Babciom          i Dziadkom najlepsze życzenia. W krótkich słowach podkreślili  rolę aktywizacji Seniorów w lokalnej społeczności, patriotycznym wychowaniu kolejnych pokoleń.

 

  Obecny na jednym ze spotkań policjant dzielnicowy przeprowadził instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślił konieczność noszenia elementów odblaskowych w warunkach zmierzchu. Coraz rzadziej w jednym gospodarstwie domowym żyją rodziny wielopokoleniowe. Niegdyś dziadkowie mieli zwykle bezpośredni kontakt        z wnukami, dziś dość często spotykają się   z nimi od święta. Z uwagi na nasilające się zagrożenia i problemy współczesnego świata, zaistniała potrzeba przekazania Seniorom informacji, które pozwolą uniknąć oszustwa metodą „na wnuczka” oraz ostrzec ich przed niekorzystnym rozporządzeniem swoją własnością

  Główną część prezentacji stanowił program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń klas. Wzruszające utwory poetyckie dopełnione były przez scenki teatralne, układy taneczne, piosenki i kompozycje muzyczne. Występy wnucząt  budziły radość i dumę seniorów.

  Z kolei rodzice zaprezentowali  przygotowane przez siebie przedstawienie teatralne          o tematyce rodzinnej na motywach baśniowych pod tytułem „Sierotka Marysia w krainie Baśni”, które  z przyjemnością obejrzeli widzowie. 

                          

  W kolejnej części spotkania Seniorzy przyjęli od wnucząt własnoręcznie wykonane laurki oraz serdeczne życzenia. Na zakończenie zaś mogli prowadzić towarzyskie rozmowy przy herbatce i słodkim poczęstunku. Uroczystość współorganizowana była z udziałem Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa  i Sportu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej.

 

 

 

plan lekcji

Certyfikaty