Gabinet profilaktyki zdrowotnej - 2018-03-05

    W ramach uchwalonej przez Sejm ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej  i  przyznanej przez Wojewodę dotacji w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Uściu Solnym został utworzony   gabinet profilaktyki zdrowotnej.

   Dzięki pozyskanym funduszom nasza szkoła zakupiła sprzęt i aparaturę medyczną, która posłuży do prowadzenia badań profilaktycznych, przesiewowych a także bilansowych wśród uczniów. Wyposażenie stanowi kozetka, parawan, stolik zabiegowy do wykonywania koniecznych interwencji pielęgniarskich, waga, biurko oraz bezpieczna szafa                  do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych.

   Systematyczna obecność pielęgniarki  przyczyni się do podniesienia poziomu świadczeń medycznych w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej wśród uczniów.

   Do zadań pielęgniarki szkolnej należeć będzie wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, udzielanie porad uczniom z problemami zdrowotnymi, sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, profilaktyka w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz udział w realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.

   Materiały i wyposażenie posłużą do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów, badania ostrości wzroku u starszych uczniów jak i najmłodszych dzieci, monitorowania rozwoju fizycznego poprzez określanie parametrów takich jak wzrost czy  waga ciała.

  Równie ważnym aspektem działalności gabinetu będzie możliwość udzielenia na miejscu pierwszej pomocy przedmedycznej, podanie przez wykwalifikowaną osobę leków bądź wykonania opatrunku. 

 

 

 

plan lekcji

Certyfikaty