Wycieczka do Krakowa - 2018-04-12

    Dzień  10 kwietnia  kojarzy nam się głównie z rocznicą zbrodni katyńskiej oraz            z  katastrofą samolotu prezydenckiego. Jednak 10 kwietnia to również rocznica złożenia hołdu pruskiego, pojmania Romualda Traugutta, a także data rozpoczęcia rejsu potężnego statku Titanic o czym mogli dowiedzieć się uczniowie klas IV-VII podczas zwiedzania wystawy Titanica w Krakowie. Poznali  nie tylko tragiczną historię statku i jego pasażerów, ale także epokę końca XIX wieku, rewolucji technicznej i społecznej.

   Na wystawie znajdowało się ponad 200 oryginalnych przedmiotów, dokumentów i zdjęć z pokładu Titanica, a także pocztówki i listy do rodziny napisane przez pasażerów czy dziennik prowadzony na bieżąco aż do dnia katastrofy.

   Uczniom najbardziej podobały się liczne repliki, które dokładnie odtwarzały pomieszczenia:  kabiny,  mostek kapitańskim, słynne schody do sali balowej oraz  piękne korytarze pokładu statku . Zachwycali się  również  prawdziwą ścianą lodowca, która była naprawdę mroźna.

   Następnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Rynku Krakowskiego oraz muzeum znajdującego się w podziemiach. Dzieci wędrowały szlakiem turystycznym  pod ziemią wokół Sukiennic szklanymi kładkami, zawieszonymi ponad zachowanymi średniowiecznymi  traktami, z których najstarsze datuje się na XI wiek. W skład stałej ekspozycji wchodzą m.in.:

 • dawne wodociągi,
 • skrzyżowanie szlaków drożnych,
 • osada przedlokacyjna,
 • Kramy Bolesławowe,
 • Kramy Bogate,
 • główne towary eksportowe Krakowa,
 • średniowieczne bruki Sukiennic,
 • mapa handlu dalekiego,
 • rekonstrukcja dwunastowiecznych warsztatów złotnika i kowala,
 • relikty spalonej osady,
 • makieta piętnastowiecznego miasta,
 • cmentarzysko w XI w,
 • historiografia miasta Krakowa,
 • hologramy – zabudowa Rynku,
 • rekonstrukcja kramu kupca średniowiecznego,
 • sale projekcyjne oraz sala kinowa,
 • strefa dla dzieci (pokój zabaw z teatrzykiem Legenda o dawnym Krakowie).

Dzieci zmęczone i pełne wrażeń wróciły do domów uznając wycieczkę za bardzo udaną.

 

plan lekcji

Certyfikaty