Gminny Konkurs Wczesnej Profilaktyki - 2018-04-27

 

            W dobie wzrastających zagrożeń uzależnieniem od narkotyków, alkoholu czy nikotyny ważną rolę naprawczą w życiu młodego człowieka odgrywa szkoła, która ma za zadanie zapewnić dziecku nie tylko prawidłowy rozwój intelektualny, ale także rozwój społeczny i emocjonalny. W myśl tej idei, 25 kwietnia uczniowie szkół podstawowych        z Niedzielisk, Szczurowej, Zaborowa, Woli Przemykowskiej, Strzelec Wielkich oraz Uścia Solnego po raz kolejny zgromadzili się w budynku szkoły w Uściu Solnym na Gminnym Konkursie Wczesnej Profilaktyki.

            Celem konkursu było zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród dzieci          i młodzieży, dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających i ich wpływie na organizm człowieka, promowanie życia bez nałogów oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

            Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas      I-III oraz uczniowie klas IV-VII. Każdą grupę wiekową reprezentował jeden uczestnik. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy konkursu wykonywali pracę plastyczną pod hasłem „Nie piję, nie biorę, nie palę – mam talent!”. Drugi etap polegał na zaprezentowaniu rymowanki (klasy I-III) i wiersza (klasy IV-VII), mówiących o szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu i dopalaczy oraz promujących życie bez nałogów. Rymowanki i wiersze musiały być własnego autorstwa. Reprezentantami naszej szkoły były uczennice: Maja Adamska z klasy III oraz Aleksandra Dąbrowska z klasy VII.

            Uczniowie ze  wszystkich szkół stanęli na wysokości zadania i zarówno prace plastyczne, jak i wiersze były na najwyższym poziomie. Ostatecznie jury, po burzliwych obradach, przyznało:

W grupie wiekowej – uczniowie klas I-III:

I miejsce – ZSP w Uściu Solnym,

II miejsce – SP w Szczurowej,

III miejsce – PSP w Strzelcach Wielkich.

W grupie wiekowej – uczniowie klas IV-VII:

I miejsce – SP w Szczurowej,

II miejsce – ZSP w Uściu Solnym,

III miejsce – PSP w Niedzieliskach.

oraz wyróżnienia dla PSP w Zaborowie i PSP w Woli Przemykowskiej.

Konkurs przebiegał w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, natomiast wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i szerzenie wiedzy na temat uzależnień.

 

 

plan lekcji

Certyfikaty