Spotkanie z policjantem - 2018-06-14

    W dniu 12 czerwca 2018 roku społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego odwiedził aspirant Posterunku  w Szczurowej, Pan Sławomir Czuchra. Celem spotkania było przypomnienie uczniom podstawowych zasad bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego,
a w szczególności zachowania się nad wodą, na drodze, uwrażliwienie na różne niebezpieczeństwa  oraz kształtowanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego.    

  

   Pan policjant rozmawiał z uczniami na temat, jak bezpiecznie spędzić czas wolny  
i ustrzec się przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Przypomniał zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  podczas zabaw na świeżym powietrzu, w podróży, omówił jak zachować się, gdy zaczepi dzieci obca osoba lub gdy się zgubią. Policjant przestrzegał również  przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk rozpalaniem ognisk, organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach. 

     Prelekcję urozmaicały materiały, którymi posiłkował się policjant. W prostych słowach aspirant tłumaczył oraz odpowiadał na wiele dziecięcych pytań.

    W drugiej część spotkania poruszono tematykę związaną z profilaktyką uzależnień od narkotyków i dopalaczy, szkodliwości społecznej tych czynów oraz odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponosić nieletni za swoje czyny. Pan policjant wyjaśnił co to są dopalacze, dlaczego są szkodliwe dla człowieka i jakie konsekwencje prawne mogą być
w związku  z posiadaniem przez młodego człowieka środków psychotropowych. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie wykazując asertywność.  Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. 

       

plan lekcji

Certyfikaty