Wiosenny Rajd Rowerowy - Niepodległość w naszej Gminie - 2018-06-10

    Uczniowie klasy szóstej  razem z wychowawczynią, panią Justyną Solak,  wzięli udział
w Wiosennym Rajdzie Rowerowym pt. „Niepodległość w naszej Gminie”, który organizowany był przez Gminne Koło PTTK „Harnasie” w Niedzieliskach oraz MKS „Olimpijczyk”
w Szczurowej.

    Rajd miał na celu zapoznanie uczestników z walorami turystycznymi i historycznymi Gminy Szczurowa oraz rozpowszechnienie wśród młodzieży turystyki rowerowej 
i krajoznawstwa.

    Nasi uczniowie serdecznie przywitali uczestników rajdu niedaleko lasku w Popędzynie
i wyruszyli razem z nimi w dalszą trasę. Przy dworku w Strzelcach Wielkich czekał na wszystkich poczęstunek oraz konkurs najwolniejszej jazdy na rowerze. Uczestnicy chętnie brali w nim udział. Rajd zakończył się o godzinie 15:00. Odbyło się również wręczenie medali oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

plan lekcji

Certyfikaty