Lato czeka … - 2018-06-23

    Dnia 22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Po Mszy Świętej w kościele parafialnym cała społeczność uczniowska, nauczyciele oraz rodzice spotkali się w szkole, aby podsumować efekty całorocznej pracy.      

    W wyniku reformy edukacji uczniowie nadal nie opuszczają murów szkolnych jako absolwenci, lecz kontynuują naukę w klasie ósmej.

    Pani Dyrektor, Agnieszka Słowik podziękowała wszystkim za wytężoną, całoroczną pracę a w szczególności Radzie Rodziców.

    Do uczniów skierowała apel o zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacyjnego wypoczynku i uprawiania sportów wodnych.

    W dalszej części spotkania Pani Dyrektor wraz z wychowawcami klas wręczyła uczniom nagrody i świadectwa z wyróżnieniem.

Uczniowie wyróżnieni w nauce i zachowaniu:

Klasa I
Amelia Kurnik
Emilia Dąbrowska
Nikodem Janik
Hubert Gajos
Anna Bawół
Emilia Porębska
Magdalena Plebańczyk
Nadia Rudnik
Filip Mucha
Barbara Zaczyńska
 


Klasa II
Kacper Słowik
Gabriela Stołek
Maciej Rataj
Oliwia Worek

 


Klasa III
Maja Adamska
Milena Piekarz
Zuzanna Grzybowska
Damian Mądziel
Bartłomiej Bawół
Krzysztof Kaczmarczyk
 

Klasa IV
Julia Adamska
Gabriela Gajos

 
Klasa V
Julia Stołek
Robert Piekarz
 

Klasa VI
Anna Plebańczyk
Amelia Morońska
Sebastian Mączka
Aleksandra Janik
 

Klasa VII
Julia Czajka
Kacper Czajka
Aleksandra Dąbrowska

Dyrektor Zespołu oraz Grono Pedagogiczne życzą wszystkim bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plan lekcji

Certyfikaty