Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości - 2018-11-14

 

 „Kiedy myślę: Ojczyzna, szukam drogi”

                                                   Jan Paweł II

 

    Data  11 listopada 1918 roku jest  mocno zakorzeniona w świadomości Polaków jako dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość. W bieżącym roku przypada 100. rocznica tych wydarzeń.

     Społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego włączyła się aktywnie
w  harmonogram  imprez kulturalno – artystycznych, historycznych i sportowych składających się na uroczyste obchody tej  wyjątkowej rocznicy.

   Zapoczątkował je Wiosenny Rajd Rowerowy pod hasłem: „Niepodległość w naszej gminie”, który przybliżył ważne wydarzenia oraz postacie uczestników walk
o niepodległość Ojczyzny. Prelekcja dla uczestników rajdu poświęcona była wydarzeniom
z czasów I wojny światowej, gdyż jej front boleśnie odcisnął się zniszczeniami na terenie Uścia Solnego.  

    Aby poszerzyć wśród uczniów mało znaną  wiedzę na temat działalności konspiracyjnej oraz walk narodowowyzwoleńczych  przygotowano apel historyczny „ Żołnierze niezłomni”.

    W  Izbie Tradycji Ziemi Uściańskiej znajdują się eksponaty świadczące o  aktywnym udziale mieszkańców w powstaniach, działaniach wojennych i  partyzanckich. Kwerenda eksponatów zaowocowała pozyskaniem interesujących dokumentów, zdjęć dotyczących nie tylko powstania II Rzeczypospolitej Polskiej, ale życia codziennego w tym trudnym pod względem gospodarczym, lecz radosnym  czasie niepodległości.

   W ramach realizacji zadań projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”  przygotowana została ekspozycja pamiątek i materiałów historycznych o tematyce patriotycznej: „Godność. Wolność. Niepodległość”. Część wystawy stanowią prace dzieci klas I – III uczestniczących w konkursie plastycznym pod hasłem: „Mój Orzeł Biały” a także plakaty młodzieży klas IV – VIII pod hasłem: „Moja Niepodległa” i własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami dla Ojczyzny z okazji  jej setnych urodzin.

    Wszyscy uczniowie wzięli udział w akcji patriotycznej „Bijemy rekord dla Niepodległej” 
i z wielkim zapałem zaśpiewali hymn narodowy o godzinie 11. 11.

   Podsumowaniem obchodów stała się akademia w kościele parafialnym i Msza Święta za Ojczyznę. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy Uścia Solnego oraz przedstawiciele lokalnego samorządu w osobach: Pan Zbigniew Moskal, wójt elekt Gminy Szczurowa, Pan Marek Biernat, radny Gminy Szczurowa, Pani Barbara Sadkowska, sołtys miejscowości Uście Solne.

  Program poetycko – muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej przypomniał najważniejsze wydarzenia historyczne dotyczące walki o niepodległość i patriotyzmu jako wartości cennej dla każdego Polaka.

 


 

 

 

 

plan lekcji

Certyfikaty