Wigilijne kolędowanie - 2018-12-22

     Święta Bożego Narodzenia w tradycji polskiej to czas niezwykły, który spędzamy
w gronie rodzinnym. W dniu 21 grudnia 2018 roku uczniowie, rodzice, nauczyciele
i zaproszeni goście zasiedli do szkolnego stołu wigilijnego. Nasze opłatkowe spotkanie swoją obecnością  zaszczycili: 
Pan Zbigniew Moskal, Wójt Gminy Szczurowa
z małżonką, 
Pan Marek Biernat, Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa, Pani Barbara Sadkowska, sołtys miejscowości Uście Solne.

    Uroczystość rozpoczęło przygotowane przez uczniów  klas I – III pod kierunkiem wychowawczyń przedstawienie jasełkowe, które wprowadziło  uczestników wigilii
w świąteczny nastrój. W pięknych strojach, z wielkim  zaangażowaniem mali artyści odegrali swoje role. Obok Marii i Józefa nie zabrakło  śpiewających aniołów, spieszących do szopki pastuszków i królów. Mali aktorzy przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające się w stajence betlejemskiej, tułaczkę Maryi i Józefa, pokłon pasterzy i monarchów. Świąteczną atmosferę  podkreślały także dekoracje świetlicy, na które składały się stroiki z żywych gałązek i tradycyjna szopka.


  Wydarzenia betlejemskie oraz kolędy śpiewane przez wszystkich przypomniały prawdziwy sens kultywowania tej ciepłej, rodzinnej tradycji.  Kolejnym miłym akcentem spotkania były życzenia, które wszystkim  złożyła Pani Agnieszka Słowik, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego    w Uściu Solnym. Potem głos zabrali goście. Skierowali wiele miłych i ciepłych słów pod adresem naszej szkoły oraz złożyli rodzicom, uczniom a także nauczycielom życzenia świąteczne.

    Wszyscy obecni złożyli sobie również życzenia i połamali się opłatkiem. Tradycyjnie po opłatku wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy  przygotowanej przez  rodziców. W dalszej części spotkania czas umiliły gościom kolędy śpiewane wspólnie z dziećmi przy akompaniamencie  różnych instrumentów, na których grali uczniowie klasy ósmej.            Dziękujemy wszystkim za wspólne chwile i przygotowanie tej uroczystości.

 

plan lekcji

Certyfikaty