Gminny Konkurs Wczesnej Profilaktyki - 2019-04-26

 

     W dniu 24 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uściu Solnym odbył się Gminny Konkurs Wczesnej Profilaktyki. Jest on organizowany we współpracy z
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej. Tradycją stało się, że co roku uczniowie z gminy Szczurowa gromadzą się w naszej szkole, aby promować zdrowy tryb życia oraz upowszechniać wzory i postawy prozdrowotne.

    Tegoroczne zmagania przebiegały pod hasłem ,,Wybieram marzenia – nie uzależnienia”. Do rywalizacji w konkursowych szrankach stanęli uczniowie ze szkoły
w Niedzieliskach, Szczurowej, Zaborowa, Strzelec Wielkich oraz Uścia Solnego. Gościem konkursu był Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa, Pan Marek Biernat.

    Cele towarzyszące konkursowi to przede wszystkim zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych, zainspirowanie kreatywności dzieci i młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych, a także uświadamianie dzieciom i
młodzieży zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów oraz niewłaściwego korzystania z Internetu. Uzyskano także oryginalne projekty prac plastycznych, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.

    Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza obejmowała dzieci z klas I-IV, których zadaniem było wykonanie plakatu profilaktycznego. W drugim etapie konkursu uczniowie wygłaszali z pamięci apel do rówieśników dotyczący hasła ,,Wybieram marzenia – nie uzależnienia”. Warto nadmienić, że autorami przemów były same dzieci. Każdy z nich okazał się niezwykle poruszający i przekonujący do tego, by nie sięgać po używki oraz by unikać uzależnienia od komputera. Przemawiający zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Pani Dyrektor Zespołu, Pani Agnieszka Słowik zaproponowała, aby te apele uczniowie wygłosili w swoich szkołach, do swoich rówieśników.

    Uczniowie klas V-VIII także przygotowali pracę plastyczną w formie przestrzennej
o tematyce konkursu. Następnie przedstawiali prezentacje multimedialne dotyczące tego samego zagadnienia.

    Uczestnicy konkursu stanęli na wysokości zadania i zarówno prace plastyczne, jak
i apele oraz prezentacje multimedialne były na bardzo wysokim poziomie. Jury przyznało następujące miejsca:

W grupie wiekowej uczniowie klas I-IV

I miejsce – PSP Niedzielska

II miejsce – ZSP Uście Solne

III miejsce – PSP Zaborów

W grupie wiekowej uczniowie klas V-VIII

I miejsce – ZSP Uście Solne

II miejsce – PSP Niedzielska

III miejsce – SP Szczurowa

oraz wyróżnienie dla PSP w Strzelcach Wielkich.

    Konkurs przebiegał w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody indywidualne, a także dla swoich szkół.

    Serdecznie dziękujemy Panu Zbigniewowi Moskalowi, Wójtowi Gminy Szczurowa, za ufundowanie nagród konkursowych dla wszystkich szkół.

 

plan lekcji

Certyfikaty