Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole. - 2019-09-04

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020   w naszej szkole.

A za chwilę nad książką
pochylimy znów głowy...
Bo już słońce przez okno
świeci blaskiem wrześniowym.

Dzwonek wzywa nas …

Wakacje już dobiegły końca, zabrzmiał pierwszy dzwonek.  Uczniowie po wakacyjnej przerwie  wrócili do murów szkolnych. Drugiego  września, uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w  uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020. Obchody tego ważnego dnia rozpoczęły się Mszą Świętą, w której uczestniczyli: Pan Zbigniew Moskal, Wójt Gminy Szczurowa,  uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Po zakończonym nabożeństwie wszyscy udali się do szkoły na spotkanie inauguracyjne.

Pani Dyrektor Agnieszka Słowik   powitała zaproszonych gości, jak również uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Ze szczególną życzliwością  zwróciła się do uczniów rozpoczynających naukę w  szkole oraz nowych uczniów przybyłych do szkoły, życząc im, aby jak najszybciej poczuli się tutaj jak u siebie.

Pan Zbigniew Moskal, Wójt Gminy Szczurowa, również w ciepłych słowach zwrócił się   do uczniów  życząc im sukcesów w wielu dziedzinach nauki, sportu, a także wytrwałości w pracy nad sobą. Przekazane zostały również życzenia owocnej pracy, kreatywności, pracowitości i optymizmu w dążeniu do wyznaczonych celów w imieniu Pana Marka Biernata, Przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa.

Pani Dyrektor Agnieszka Słowik  przypomniała historyczne znaczenie początku września. Wszyscy uczcili pamięć bohaterów września 1939 r. minutą ciszy.

Krótki program artystyczny wprowadził uczniów w atmosferę szkolnej pracy. Za nami łąki, lasy, góry i   nowe przyjaźnie, teraz nowe plany, wyzwania    i obowiązki. Następnie przekazane zostały  informacje dotyczące organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej w nowym roku szkolnym, po czym uczniowie pod opieką wychowawców udali się do klas.

            Wszystkim uczniom życzymy, by nowy rok szkolny był czasem zdobywania wiedzy i umiejętności, czasem rozwijania pasji  i zainteresowań.

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane