Spotkanie z policjantem - 2019-10-08

         W dniu 26 września 2019 roku naszą szkołę odwiedził Pan Dariusz Czesak, dzielnicowy  z Posterunku Policji w Szczurowej.  Przeprowadził on zajęcia edukacyjno – warsztatowe oraz wygłosił prelekcję na temat zasad bezpieczeństwa , której adresatami byli uczniowie klas I-III.

Pan Policjant przypomniał dzieciom najważniejsze zasady  związane  z poruszaniem się w ruchu drogowym. Podkreślił, że niezwykle ważna jest rozwaga oraz noszenie kamizelek odblaskowych.

Udzielanie wskazówek urozmaicił filmem edukacyjno – instruktażowym oraz  zabawą, która pokazała najmłodszym uczniom naszej szkoły, jak należy zachować się w drodze do szkoły.

W dalszej części spotkania policjant poruszył temat bezpiecznego korzystania z telefonu oraz Internetu. Przestrzegał przed nieprzemyślanym nawiązywaniem kontaktów z obcymi osobami, a także przed udzielaniem  informacji osobom obcym, poinstruował jak rozpoznać „zły dotyk” i jak się przed nim bronić. Uświadomił dzieciom, że muszą być niezwykle ostrożne, gdyż obce osoby mogą w cyberprzestrzeni podszywać się pod znane im koleżanki lub kolegów.

Pan dzielnicowy zaprezentował legitymację i wyposażenie jakim dysponuje podczas wykonywania obowiązków służbowych .  Na koniec dzieci zadawały wiele pytań, na które  prowadzący spotkanie cierpliwie odpowiadał.

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane