Ślubowanie pierwszoklasistów - 2019-10-17

 

Z dniem 15 września pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Stało się to za sprawą wyjątkowego wydarzenia, jakim było pasowanie na ucznia. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, a swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Agnieszka Słowik, dotykając wielkim ołówkiem ramion pierwszoklasistów i wymawiając słowa: „Pasuje Cię na ucznia tej szkoły”, dokonała symbolicznego przyjęcia w poczet społeczności szkolnej.

Zanim to jednak nastąpiło dzieci musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani zaprezentowali swoje umiejętności. Śpiewali piosenki, recytowali wiersze a nawet przedstawili bajkę o Jasiu i Małgosi w wersji proekologicznej. Nad całością przedstawienia czuwała pani dyrektor.

 

Po zakończonym spektaklu dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz upominkami ufundowanymi przez rodziców, a także słodkościami, które podarowali dzieciom zaproszeni goście: Wójt Gminy Zbigniew Moskal oraz Przewodniczący Rady Gminy Marek Biernat.

W dalszej części uroczystość została poświęcona Dniu Edukacji Narodowej. Dzień ten to święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. I w tym dniu uczniowie klasy VII i VIII, w imieniu wszystkich uczniów, w krótkim montażu słowno-muzycznym złożyli nauczycielom podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie ich serc i umysłów. Wyjaśnili także, za pomocą scenki kabaretowej, skąd nauczyciel wziął się na świecie…. Następnie przyszedł czas na życzenia, podziękowania, uściski.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Nauczyciela przyznane zostały także Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nagrody otrzymały panie Halina Mączka, Paulina Kałuża, Paulina Dziura, Urszula Mądrzyk oraz pan Michał Winczura. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

plan lekcji

Certyfikaty
polecane