Pomagamy pszczołom - 2020-04-27

W ramach akcji  „Gmina przyjazna pszczołom” w naszej miejscowości zostały posadzone drzewa lipy, które w długofalowym działaniu będą służyć poprawie warunków życia pszczół. W akcję tą włączył się Pan Marek Biernat Przewodniczący Rady Gminy, Pani Barbara Sadkowska sołtys miejscowości,  Pan Jan Misiorowski prezes OSP w Uściu Solnym, Pani Agnieszka Słowik Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 

 

 

Do akcji pomagania pszczołom dołączają się również uczniowie tworząc poidełka dla pszczół. Poniżej poidełko wykonane przez uczennicę kl. I  Emilkę Wąs.

 

 

W Polsce występuje ponad 470 gatunków pszczół, z czego aż 222 to gatunki zagrożone wyginięciem. Najważniejszą rolą pszczół w przyrodzie jest zapylanie roślin. Szacuje się, że dzięki ich pracy powstaje ¾ światowej produkcji żywności. Zawdzięczamy im wiele odmian warzyw i owoców. W ostatnich latach obserwuje się wyraźny spadek liczebności owadów zapylających. Zdaniem naukowców zjawisko to ma kilka przyczyn, jednak podstawową jest degradacja środowiska naturalnego przez człowieka. Zachowanie różnorodności biologicznej, czyli bogactwa form życia na Ziemi, ma ogromne znaczenie dla pszczół. Aby znaleźć pokarm i przetrwać, pszczoły potrzebują różnorodnych siedlisk i gatunków roślin. Jednocześnie same przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności.

Zubożenie ekosystemów oznacza zatem zagrożenie nie tylko dla pszczół, ale także dla innych gatunków zwierząt i roślin, a tym samym dla człowieka. Te statystyki są jednym z głównych powodów, dla których od kilku lat prowadzona jest ogólnopolska akcja mająca zwrócić uwagę na konsekwencje, jakie pociąga za sobą spadek liczby pszczół.

Zasady przyjaciół pszczół!

1. Nie wypalam traw i liści.

2. Sadzę rośliny rodzime i unikam inwazyjnych.

3. Pozostawiam miejsca półdzikie.

4. Używam nawozów naturalnych.

5. Pomagam tworzyć gniazda dla pszczołowatych.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do angażowania się w podejmowaniu realnych działań na rzecz pszczół.

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane