Komunikat - 2020-05-25

Szanowni Rodzice,

Informuję, że od dnia 25 maja 2020r. wznawia się funkcjonowanie przedszkola i szkoły                     w następującym zakresie:

  • zajęcia dla dzieci przedszkolnych,
  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III,
  • zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju,
  • konsultacje dla uczniów klasy VIII,
  • konsultacje dla uczniów klas I-VII (od 1 czerwca 2020r.).

Zajęcia odbywać się będą w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na tej podstawie opracowane zostały procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uściu Solnym.

Wychowankowie przedszkola oraz uczniowie szkoły , których rodzice zdecydują o udziale  w/w  zajęciach nadal realizować będą proces dydaktyczny w formie kształcenia na odległość jak pozostali uczniowie. W szkole i przedszkolu realizowane będą tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne zajęcia przewidziane są dla dzieci tych rodziców, którzy planują powrót do pracy.

Postępując zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, dzieci zgłaszają się do szkoły  i przedszkola z dokumentami tj. : zgoda na udział w zajęciach oraz zgoda na pomiar temperatury ciała podpisanymi przez rodziców /opiekunów. Rodzice zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa sanitarnego zamieszczonymi poniżej.

Szanowni Rodzice, podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole lub w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie placówki, pomimo stosowanych w niej procedur bezpieczeństwa oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

 

                                                                                                                Agnieszka Słowik

                                                                                                      Dyrektor ZSP w Uściu Solnym

 

Pliki do pobrania:

Harmonogram konsultacji kl. I-VII.

/stuff/files/dokumenty_zsp/Harmonogram%20konsultacji%20kl.%20I-VII.(1).docx

Harmonogram konsultacji klasy VIII

/stuff/files/dokumenty_zsp/Harmonogram%20konsultacji%20klasy%20VIII.docx

Procedura bezpieczeństwa - przedszkole.

/stuff/files/dokumenty_zsp/Procedura%20bezpiecze%C5%84stwa%20-%20przedszkole..doc

Procedura -podejrzenie choroby

/stuff/files/dokumenty_zsp/Procedura%20-podejrzenie%20choroby.doc

Procedura bezpieczeństwa - szkoła

/stuff/files/dokumenty_zsp/Procedura%20bezpiecze%C5%84stwa%20-%20szko%C5%82a.doc

Procedura pierwszeństwa przyjęć -przedszkole.

/stuff/files/dokumenty_zsp/Procedura%20pierwsze%C5%84stwa%20przyj%C4%99%C4%87%20-przedszkole..doc

Procedura przyjęć- szkoła.

/stuff/files/dokumenty_zsp/Procedura%20przyj%C4%99%C4%87-%20szko%C5%82a..doc

Zgoda na konsultacje kl. I-VII

/stuff/files/dokumenty_zsp/Zgoda%20na%20konsultacje%20kl.%20I-VII.docx

Zgoda na konsultacje kl. VIII

/stuff/files/dokumenty_zsp/Zgoda%20na%20konsultacje%20kl.%20VIII.docx

Zgoda na pomiar temperatury

/stuff/files/dokumenty_zsp/Zgoda%20na%20pomiar%20temperatury.docx

Zgoda na udział w zaj. op. - wych.

/stuff/files/dokumenty_zsp/Zgoda%20na%20udzia%C5%82%20w%20zaj.%20op.%20-%20wych..docx

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane