KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY DO RODZICÓW I UCZNIÓW - 2020-06-08

Komunikat dla uczniów i rodziców.

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN okres kształcenia na odległość zostaje wydłużony do końca roku szkolnego tj. do 26 czerwca br.
  2. Dzień 12 czerwca 2020r. to dodatkowy dzień w kalendarzu szkolnym. Uczniowie w tym dniu nie będą mieć zajęć edukacyjnych związanych z kształceniem na odległość.
  3. W dniach 16 czerwca do 18 czerwca br. ósmoklasiści będą pisać egzaminy. Wszyscy uczniowie otrzymali wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego w tych dniach. Proszę o szczegółowe zapoznanie się z nimi. Poniżej znajduje się zarządzenie dyrektora wprowadzające procedurę bezpieczeństwa organizacji egzaminów oraz procedura. Proszę o zapoznanie się. W tych dniach uczniowie pozostałych klas nie będą mieć zajęć edukacyjnych prowadzonych na odległość.

 

                                                                                                                                    Agnieszka Słowik

                                                                                                           Dyrektor ZSP w Uściu Solnym

 

 

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 16

/stuff/files/dokumenty_zsp/ZARZ%C4%84DZENIE%20NR%2016.docx

Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminów.

/stuff/files/dokumenty_zsp/Procedura%20bezpiecze%C5%84stwa%20organizacji%20egzamin%C3%B3w..docx

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane