Święto Patrona Szkoły - 2020-06-19

 

W miesiącu czerwcu uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uściu Solnym przypominają sobie sylwetkę swego wybitnego patrona – króla Kazimierza Wielkiego. O zasługach tego władcy dla Polski można długo mówić. Wystarczy wspomnieć powiedzenie, że „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” lub zwrócić uwagę na to, że jako jedynego monarchę obdarzono go przydomkiem „Wielki”. Bilans jego panowania budzi bowiem podziw. W okresie swego władania Kazimierz  nie tylko powiększył Polskę ponad dwukrotnie, ale też zakończył lub czasowo załagodził większość konfliktów z innymi państwami. Zreformował armię, ujednolicił i skodyfikował prawo, założył Akademię Krakowską…

Kazimierz Wielki założył także wiele miast i wsi. Co dla nas istotne, 18 maja 1360 roku  nadał miastu Uście prawo magdeburskie i zezwolił na odbywanie targu wzorem innych miast. Powstanie gminy miejskiej w Uściu Solnym sięga czasów wcześniejszych, ale to właśnie za króla Kazimierza nadano miejscowości prawo magdeburskie w miejsce prawa średzkiego. Za jego panowania miał miejsce największy rozkwit miasta. Swój rozwój zawdzięczało ono głównie prowadzeniu handlu solą wydobywaną w żupach leżącej w górę Raby Bochni. Dzięki królowi mieszczanie uzyskali także zwolnienie z ceł w wielu miejscowościach, a stało się to  25 stycznia 1363 r.

Ze względu na pandemię koronawirusa obchody święta patrona zostały zorganizowane w ten sposób, by uczniowie pozostający w domach mogli się w nie aktywnie włączyć. Na stronie internetowej szkoły zamieszczono film edukacyjny, dzięki któremu dzieci mogły lepiej poznać postać króla Kazimierza Wielkiego oraz jego zasługi dla rozwoju Polski. Wielu uczniów wykonało także prace plastyczne, przedstawiające naszego patrona. Wykazali się przy tym dużą pomysłowością, czego efekty można podziwiać poniżej.

Dzięki takim działaniom pamięć o patronie naszej szkoły jest wciąż żywa. O jego osiągnięciach i zasługach dla Uścia Solnego wiedzą nawet najmłodsi. A przecież znajomość historii swej małej Ojczyzny to jeden z najważniejszych elementów wychowania patriotycznego.

https://www.youtube.com/watch?v=XpeLwfKwHFU

1. Zosia Gargul

2. Igor Gargul

3. Dominik Podgórski

4.Tomasz Gierczak

5.Patryk Bartkowski

6.Mateusz Paluch

7. Bartłomiej Bawól

8.Gabrysia Gajos

9. Maja Adamska

10. Julia Adamska

11. Olivier Moroński

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane