Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i w przedszkolu od 1 września 2020r - 2020-08-28

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu od  1 września 2020r:

/stuff/files/nauczanie%20zdalne/Wewnetrzna%20procedura%20bezpiecze%C5%84stwa%20obowi%C4%85zujaca%20w%20Komunalnym%20Przedszkolu%20Publicznym%20w%20U%C5%9Bciu%20Solnym.doc

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od  1 września 2020r:

/stuff/files/nauczanie%20zdalne/Wewn%C4%99trzna%20procedura%20bezpiecze%C5%84stwa%20obowi%C4%85zij%C4%85ca%20w%20Publicznej%20Szkole%20Podstaowej%20w%20U%C5%9Bciu%20Solnym.doc

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane