Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 - 2020-09-04

Pierwszego września uczniowie naszej szkoły, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, znów wrócili do szkoły.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice pierwszoklasistów uczestniczyli we Mszy Świętej w kościele parafialnym.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się w świetlicy szkolnej, gdzie dyrektor, Pani Agnieszka Słowik powitała wszystkich zebranych, przedstawiła skład Rady Pedagogicznej i zapoznała z zasadami organizacji pracy szkoły w reżimie sanitarnym.

Szczególnie gorąco w gronie naszej społeczności powitani zostali pierwszoklasiści.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie udali się pod opieką wychowawców do swoich klas, gdzie odbyły się krótkie spotkania organizacyjne.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy owocnej pracy, wielu sukcesów edukacyjnych i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów.

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane