Komunikat ! - 2020-10-25

Szanowni Rodzice!

Od poniedziałku tj. 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej zostają zawieszone. Uczniowie tych klas przechodzą na naukę zdalną. W pracy zdalnej korzystać będą z dziennika elektronicznego. Tą drogą nauczyciele będą przekazywać tematykę zajęć, wszelkie objaśnienia i wskazówki, polecenia i zadania do wykonania. Kontakt ucznia przez dziennik elektroniczny  i realizacja zadań  jest równoznaczny z jego obecnością w szkole w danym dniu.

Nauka dla dzieci w przedszkolu oraz dla  uczniów klas   I-III szkoły podstawowej pozostaje bez zmian. 

Bez zmian funkcjonuje również świetlica szkolna.

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje:

  • kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu,
  • w weekendy.

 

 

                                                         

                                                                                                                                                                                                     Agnieszka Słowik

                                                                                                                                                                                                                                                                       Dyrektor ZSP w Uściu Solnym

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane