Informacja - 2020-10-25

Organizacja zdalnego nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej  w Uściu  Solnym

 

 

     ZARZĄDZENIE 25/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UŚCIU  SOLNYM

z dnia 23 października 2020r.

 

     /stuff/files/dok%2020_21/ZARZ%C4%84DZENIE%2025.docx

                                                      

 

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane