KONKURS NO PROMIL-NO PROBLEM 2020 - 2020-11-10

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do XIII edycji kampanii społecznej „No promil-No problem”. Jedną z form uczestnictwa w programie jest przeprowadzenie konkursu.

Tematem konkursu jest przedstawienie prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji ilustrującej hasło:

„Prawdziwa wolność lubi bezpromilowe klimaty”

Autor pracy może przedstawić się jako bohater lub świadek historii związanej
z użytkowaniem środków komunikacji i transportu.

Autor wybiera formę pracy, spośród przedstawionych poniżej:

  1. Literacka

np.: opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami.

  1. Multimedialna

np.: prezentacja, wywiad, nagranie audycji radiowej, słuchowiska, piosenki, hymnu –   technika dowolna. Praca multimedialna powinna być wykonana techniką umożliwiającą jej odtworzenie na standardowym komputerze, przy użyciu powszechnie dostępnego, bezpłatnego oprogramowania. Rozmiar pracy nie może przekraczać 100 MB, a czas odtwarzania 5 minut.

  1. Plastyczna

np.: album, gazetka, projekt plakatu, komiks, itp. Technika plastyczna dowolna (farba, tusz, kredka, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne).

 

W pracach nie mogą być używane nazwy żadnych napojów alkoholowych. Nie należy zamieszczać haseł ani symboli innych kampanii społecznych. Prace, które będą zawierać następujące obrazy: samochód rozbity na drzewie, zakrwawiony człowiek pod kołami samochodu – nie będą oceniane.

Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić do 16 listopada poprzez wiadomość Librus do pedagoga szkolnego – p. Urszuli Mądrzyk.

Gotowe prace konkursowe należy oddać do 24 listopada.

Prace zostaną przekazane Komisji Konkursowej w Wieliczce.

Zachęcamy do przyłączenia się do kampanii i wzięcia udziału w konkursie. Osoby uczestniczące otrzymają dodatkową ocenę z plastyki, informatyki lub języka polskiego
(w zależności od formy pracy konkursowej) oraz uwagę pozytywną z zachowania.

 

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane