Komunikat - zmiana strony internetowej - 2021-01-13

Od stycznia 20201r zapraszamy na nowo utworzoną szkolną stronę internetową, która znajduje się pod niżej zamieszczonym adresem:

  

https://zspusciesolne.szkolna.net

 

 

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane