Rada Rodziców

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

                               ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Przewodnicząca:   MAŁGORZATA GAJOS

Zastępca:               KATARZYNA  RATAJ

Skarbnik:               KAMILA  PIWOWARCZYK

Sekretarz:              KATARZYNA  ADAMSKA
 

                               KINGA PODGÓRSKA

                               KATARZYNA RUDNIK

                               KATARZYNA  SZLACHTA

                               EWA  GAJOS

                               EWELINA PIEKARZ

                               GABRIELA JUREK

 

Rady  oddziałowe:

KLASA  I:      KAMILA PIWOWARCZYK                   KLASA  V:  KATARZYNA  RATAJ

                        KAMILA  DŁUGOSZEWSKA                                  ELŻBIETA  WOREK

                        WIESŁAWA GADOWSKA                                       MAGDALENA  GARGUL

                        POWROŹNIK  BARBARA                                                              

 

KLASA  II:   EWA  GAJOS                                        KLASA  VI:   KATARZYNA  ADAMSKA

                      KATARZYNA  SZLACHTA                                            BOŻENA  GRZYBOWSKA

                      SYLWIA  WĄS                                                            AGNIESZKA WIDEŁKA

 

 

KLASA  III:   KINGA  PODGÓRSKA                       KLASA  VII:   MAŁGORZATA GAJOS

                       AGNIESZKA  GADOWSKA                                      ANGELIKA  KŁYŚ

                       KOŁDRAS  MAŁGORZATA                                       BARBARA  PALUCH

               

KLASA  IV:    KATARZYNA  RUDNIK                          KALSA VIII:  EWELINA  PIEKARZ

                        MAGDALENA  GARGUL                                             KAROLINA  BARTKOWSKA

                        MICHAŁ  MUCHA                                                       MAREK  MĄCZKA

 

 

    ODDZIAŁ 5-6 LATKÓW:                                               ODDZIAŁ 3-4 LATKÓW:

           JUREK  GABRIELA                                                  KATARZYNA  SZLACHTA

           KAMILA PIWOWARCZYK                                        KINGA  SYREK

           ANNA OLSZAK                                                         EDYTA  GADOWSKA

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane