Zajęcia pozalekcyjne realizowane w roku szkolnym 2018/2019
 1. Zajęcia wyrównawcze - matematyka  (kl. 1): prowadząca Pani Agnieszka Słowik.
 2. Zajęcia wyrównawcze - matematyka  (kl. 2-3): prowadząca Pani Marta Skrzyńska. 
 3. Zajęcia rozwijające - matematyka  (kl. 1-3): prowadząca Pani Marta Skrzyńska. 
 4. Zajęcia wyrównawcze - przyroda  (kl. 1-3): prowadząca Pani Paulina Dziura. 
 5. Zajęcia rozwijające - przyroda  (kl. 1-3): prowadząca Pani Paulina Dziura. 
 6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego: prowadząca Pani Urszula Mądrzyk
 7. Zajęcia wyrównawcze - pogotowie matematyczne  (kl. 4-7): prowadząca Pani Justyna Solak. 
 8. Zajęcia rozwijające - matematyka  (kl. 4-7): prowadząca Pani Justyna Solak. 
 9. Zajęcia rozwijające - przyroda  (kl. 4-7): prowadząca Pani Halina Mączka.
 10. Zajęcia rozwijające - informatyka  (kl. 4-7): prowadząca pani Halina Mączka.
 11. Koło sportowe:  prowadzący Pan Michał Winczura.
 12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: prowadząca Pani Marta Skrzyńska.                          
plan lekcji

Certyfikaty