Zajęcia pozalekcyjne realizowane w roku szkolnym 2019/2020
 
 1. Zajęcia wyrównawcze - edukacja polonistyczna (kl.2-3)prowadząca Pani Marta Skrzyńska
 2. Zajęcia wyrównawcze - matematyka (kl. 2-3): prowadząca Pani Marta Skrzyńska. 
 3. Zajęcia wyrównawcze - edukacja polonisyczna i matematyczna (kl. 1):
 4. prowadząca Pani Marta Skrzyńska.
 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (kl. 6-8): 
 6. prowadząca Pani Urszula Mądrzyk
 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   (kl. 5-6): prowadzący Pan Paweł Niemczura. 
 8. zajęcia sportowe SKS:  prowadzący Pan Michał Winczura
 9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: prowadząca Pani Marta Skrzyńska.
 10. Zajęcia dydaktyczno - wyrownawcze z j. polskiego (kl.4 - 5):
 11. prowadząca Pani Małgorzata Kuta             

         KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

 1. Koło matematyczne - (kl. 1): prowadząca Pani Paulina Dziura.
 2. Koło czytelnicze (kl. 2): prowadząca Pani Marta Skrzyńska.
 3. Koło matematyczne (kl.3): prowadząca Pani Marta Skrzyńska.
 4. Koło teatralne (kl. 3): prowadząca Pani Paulina Kałurza  
 5. Koło szachowe (kl. 6): prowadzący Pan Michał Winczura
 6. Koło teatralne (kl. 7): prowadząca Pani Urszula Mądrzyk
 7. Koło turystyczne (kl. 4): prowadząca Pani Halina Mączka
 8. kolo informatyczne (kl. 5):  prowadząca Pani Halina Mączka

  

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane