Zajęcia pozalekcyjne realizowane w roku szkolnym 2020/2021

          

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki: prowadzący Pan Paweł Niemczura. 
 2. zajęcia sportowe SKS:  prowadzący Pan Michał Winczura
 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: prowadząca Pani Marta Skrzyńska.
 4. Zajęcia logopedyczne: prowadząca zajęcia Pani Edyta Pieczonka
 5. Zajęcia z tyflopedagogiem: prowadząca Pani Aneta szot

         KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

 1. Koło matematyczne - (kl. 2): prowadząca Pani Agnieszka Słowik.
 2. Koło czytelnicze (kl. 1): prowadząca Pani Marta Skrzyńska.
 3. Koło teatralne (kl. 3): prowadząca Pani Justyna Solak 
 4. Koło szachowe (kl. 6): prowadzący Pan Michał Winczura
 5. Koło turystyczne (kl. 4): prowadząca Pani Halina Mączka
 6. Kolo informatyczne (kl. 5):  prowadząca Pani Halina Mączka
 7. Koło językowe (kl. 7): prowadząca Pani Monika Burzawa - Moskal

  

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane