Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uściu Solnym

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Uściu Solnym

32-813 Uście Solne 80A
tel. 14 671 72 81
zspusciesolne@gmail.com

Komunalne Przedszkole Publiczne w Uściu Solnym

32-813 Uście Solne 80A
tel. 14 671 71 30
komunalne.przedszkole@neostrada.pl

 

m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane