Plan zajęć

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Obowiązuje od dnia 1  lutego 2019

 

Dzień tygodnia

Lp

Godz.

 

Kl. I

 

 

Kl. II

 

 

Kl. III

 

Kl. IV

 

Kl. V

 

 

Kl. VI

 

Kl. VII

 

 Kl.VIII             

 

 
 
 
 
 

Poniedziałek

1.

8.00-8.45

E. wczes.

E. wczes.

E. wczes.

 

G. wych.

G. wych.

Matem.

J. niem.

 

2.

8.55-9.40

E. wczes.

E. wczes.

E. wczes.

Przyroda

J. polski

Matemat.

J. niem.

WF

 

3.

9.50-10.35

J. ang.

E. wczes.

J. polski

Informat.

J. polski

Matemat.

 

4.

10.55-11.40

WF

WF

G. wych.

Historia

J. polski

Geografia

Fizyka

 

5.

11.50-12.35

 

J. ang.

WF

Przyroda

Fizyka

Chemia

 

6.

12.45-13.30

 

 

WF

Hist. i społ.

Chemia

J.polski

 

7.

13.40-14.25

 

 

 

ZDW

WF

WOS

 

8.

14.35-15.20

 

 

 

 

 

ZDW

K.szach.

 

 

Wtorek

1.

8.00-8.45

E. wczes.

E. inform.

J. ang.

J. angielski

WDŻwR

Matemat.

G. wych.

 

2.

8.55-9.40

E. wczes.

E. wczes.

E. wczes.

J. polski

Geografia

j. ang.

Biologia

Matemat.

 

3.

9.50-10.35

E. wczes.

E. wczes.

E. wczes.

Matemat.

J. polski

Z. kom.

J. ang.

Biologia

 

4.

10.55-11.40

WF

E. wczes.

Przyroda

Matemat.

J. polski

J. ang.

 

5.

11.50-12.35

J. ang.

Z. dyd.-wyrówn.

J. ang.

Historia

Matemat.

Informat.

Religia

 

6.

12.45-13.30

 

 

 

K. turyst.

J. ang.

Religia

 J. polski

 

7.

13.40-14.25

 

 

 

 

 

J. ang.

DZ

 

8.

14.35- 15.20

 

 

 

 

 

 

DZ

 

 

Środa

1.

8.00-8.45

E. wczes.

 

E. wczes.

Matemat.

 

Z. techn.

J. niem.

WF

 

2.

8.55-9.40

E. wczes.

E. wczes.

E. wczes.

J.polski

Technika

WF

J. niem.

 

3.

9.50-10.35

E. wczes.

E. wczes.

Technika

Matemat.

WF

J. polski

 

4.

10.55-11.40

Religia

E. wczes.

Religia

Plastyka

Matemat.

j. polski

Historia

 

5.

11.50-12.35

 

Religia

Z. zint.

Religia

J. polski

Fizyka

EdB

 

6.

12.45-13.30

 

 

Muzyka

Plastyka

Fizyka

 

7.

13.40-14.25

 

 

 

 

 

Muzyka

 

 

Czwartek

1.

8.00-8.45

E. wczes.

E. wczes.

E. wczes.

J. polski

Matemat.

Geografia

J. polski

 

2.

8.55-9.40

E. wczes.

E. wczes.

Matematyka

J. polski

Historia

Geografia

 

3.

9.50-10.35

E. wczes.

WF

Matematyka

Religia

J. polski

Historia

 

4.

10.55-11.40

E. wczes.

Religia

Z. kom.

J. polski

WF

Chemia

 

5.

11.50-12.35

E. inform.

J. ang.

Religia

WF

Hist. i społ.

Chemia

Matemat.

 

6.

12.45-13.30

 

 

 

WF

Przyroda

Matemat.

Religia

 

7.

13.40- 14.25

 

 

 

 

K. inform.

ZDW

Religia

WF

 

8.

14.35-15.20

 

 

 

 

 

 

G. wych.

WF

 

Piątek

1.

8.00-8.45

E. wczes.

WF

 

 

Z. kom.

 

J.ang.

 

2.

8.55-9.40

E. wczes.

E. wczes.

E. wczes.

Historia

J. ang.

Przyroda

Matemat.

J. polski

 

3.

9.50-10.35

Religia

E. wczes.

J. ang.

J. polski

Matemat.

J.polski

Informat.

 

4.

10.55-11.40

WF

E. wczes.

Informat.

Religia

J. ang.

Biologia

WOS

 

5.

11.50-12.35

K. mat.

Z. dyd.-wyrówn.

Religia

Biologia

J. polski

J. ang.

Matemat.

 

6.

12.45-13.30

 

ZKK

WDŻwR

WDŻwR

 

Historia

J. ang.

 

7.

13.40-14.25

 

 

 

 

ZKK

 

WDŻwR

WDŻwR

 

 

plan lekcji

Certyfikaty