Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uściu Solnym

 • mgr Agnieszka Słowik – Dyrektor Zespołu - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Halina Mączka – przyroda, geografia, informatyka
 • mgr Bogusława Janik – wychowanie przedszkolne
 • mgr Dorota Gałek – wychowanie przedszkolne
 • mgr Marta Skrzyńska – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Paulina Dziura - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Paulina Kałuża - nauczyciel wspomagający
 • mgr Małgorzata Kuta – język polski, historia, biblioteka
 • mgr Mateusz Michalski - historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Urszula Mądrzyk - język polski, pedagog
 • mgr Monika Burzawa - Moskal - język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Anna Długosz-Jewiarz - język niemiecki, wychowanie przedszkolne
 • mgr Małgorzata Koczwara - bilologia 
 • mgr Justyna Solak - matematyka, muzyka, plastyka, świetlica
 • mgr Paweł Niemczura -  matematyka,świetlica
 • mgr Dorota Gurgul - chemia
 • mgr Krystyna Kozioł - fizyka
 • mgr Michał Winczura – wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
 • ks.mgr Albert Urbaś - religia
 • mgr Marcin Szpunar –  technika, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Aneta Szot - tyflopedagog
 • mgr Edyta Pieczonka - logopeda, WWR
 • mgr Karina Banaszczak - psycholog, pedagog
 • mgr Kinga Gurak - Gicala - zajęcia rewalidacyjne, WWR
m e n u

Biluetyn Informacji Publicznej

Certyfikaty
polecane