Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uściu Solnym

 • mgr Agnieszka Słowik – Dyrektor Zespołu - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Halina Mączka – przyroda, geografia, informatyka
 • mgr Bogusława Janik – wychowanie przedszkolne
 • mgr Dorota Gałek – wychowanie przedszkolne
 • mgr Marta Skrzyńska – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Paulina Dziura - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Paulina Kałuża - nauczyciel asystent
 • mgr Małgorzata Kuta – język polski, historia, biblioteka
 • mgr Karolina Kilian - historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Urszula Mądrzyk - język polski, pedagog
 • mgr Monika Burzawa-Moskal – urlop wychowawczy
 • Grzegorz Latocha - język angielski
 • mgr Anna Długosz-Jewiarz - język niemiecki
 • mgr Małgorzata Koczwara - bilologia,  wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Justyna Solak -  matematyka, muzyka
 • mgr Dorota Gurgul - chemia
 • mgr Krystyna Kozioł - fizyka
 • mgr Michał Winczura – wychowanie fizyczne
 • ks.mgr Albert Urbaś - religia
 • mgr Wiesława Bochenek - religia
 • mgr Marcin Szpunar –  technika, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Teodozja Turaczy - doradztwo zawodowe
 • mgr Agnieszka Piech-Pietrykin -surdologopeda
 • mgr Aneta Szot - tyflopedagog
 • mgr Malwina Jarosz - rehabilitant ruchowy
 • mgr Edyta Pieczonka - logopeda
plan lekcji

Certyfikaty